Prednáška na tému AIDS
28.11.2013

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS/HIV (1.december) sme zorganizovali prednášku pre žiakov našej školy s touto tematikou. Žiaci 4.C a 1.A triedy sa tejto problematike venovali s MUDr. Zbyňovskou z RÚVZ v Bardejove. Najprv sledovali vystúpenie MUDr. Zbyňovskej a potom v skupinách riešili úlohy, v ktorých si overili vedomosti získané v prednáške.
Vedeli ste že :
- na Slovensku je ku 30.9.2013 až 489 ľudí nakazených vírusom HIV ?
- v Prešovskom kraji žije z tohto počtu 17 ľudí ?