Ján Andraščík

    Ján Andraščík sa narodil 6. augusta 1799 v Lipovciach (pri Prešove). Študoval za kňaza, teologické štúdia absolvoval na Maďarskej kráľovskej univerzite v Budapešti, tu dosiahol aj doktorát teológie. Po vysviacke roku 1822 pôsobil ako vychovávateľ v rodine Almassyovcov, krátko bol profesorom košického biskupského lýcea.
     4. mája 1832 bol menovaný za farára v Bardejove. Do Bardejova prišiel až okolo 30. augusta 1832, tu strávil zvyšok svojho života. Zomrel na Štedrý deň v roku 1853 na fare v Bardejove v úplnej biede, pochovaný je na Cintoríne sv. Michala, presné miesto nepoznáme, len približné podľa výpovedí starších občanov – dnes tam stojí Pomník Dr. Andraščíka.
     Ján Andraščík nebol iba farárom, ale aj organizátorom, vychovávateľom a spisovateľom. Veľkú odozvu medzi slovenskou inteligenciou, ale aj medzi obyčajným ľudom mala jeho divadelná hra „Šenk palenčeny“. Z iniciatívy J. Andraščíka bola postavená fara v Bardejove, na priečelí budovy stojí dodnes pamätná tabuľa venovaná J. Andraščíkovi. Za pôsobenia J. Andraščíka v Bardejove bol postavený Kostolík sv. Michala v Bardejove.