BARDEJOVSKÝ BARISTA 2014
26.3.-27.3.2014

V dňoch 26.-27.3.2014 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka konala medzinárodná súťaž v príprave kávy Bardejovský barista 2014.Odborným garantom súťaže bol Michal Křižkek - barista SCAE 1. a 2.stupňa, člen európskej asociácie SCAE. Do súťaže sa prihlásilo 15 študentov z 8 stredných škôl zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska.
Súťaž pod dozorom 6 komisárov prebiehala v dvoch kategóriach : príprava espressa a príprava cappuccina.

Celkové výsledky:

  1. František VAŠÁK, HA Spišská Nová Ves
  2. Jaroslav JURKOVSKÝ, HA Prešov
  3. Katarína FINDUROVÁ, HA Spišská Nová Ves

najlepšie espresso: Katarína FINDUROVÁ, HA Spišská Nová Ves

najlepšie cappuccino: Kristína KALINIČOVÁ, SŠ Svidník

cena garanta: Dominik ŠMAJDA, SŠ SVIDNÍK

Z 15 účastníkov medzinárodnej súťaže sa naši zástupcovia umiestnili takto : 4.miesto J.Hankovský (5.G trieda), 6.miesto M.Bariliková (1.G trieda) 8.miesto K.Popovcová (2.H trieda), 9.miesto D.Ištoňová (2.H trieda).

Viac fotografií z medzinárodnej súťaže "Bardejovský barista 2014" nájdete na tomto mieste.