Okresná výtvarná súťaž "V palete farieb"
ku 1150.výročiu príchodu Cyrila a Metoda
na územie Veľkej Moravy

Z príležitosti 1150.výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy organizoval miestny odbor Matice Slovenskej v Bardejove spoločne s Obvodným úradom a oddelením školstva, telesnej kultúry a športu MsÚ v Bardejove výtvarnú súťaž "V palete farieb".

Z mnohých prijatých výtvarných prác v kategórii stredných škôl najlepšie uspela v očiach poroty študentka Hotelovej akadémie J.Andraščíka Denisa Dinisová, ktorá obsadila 1.miesto.

Vernisáž výtvarných prác sa uskutočnila 4.júla 2013 v interiéri kolonády v Bardejovských kúpeľoch.