Výsledky medzitriedneho futsalového turnaja 5.12.2013

     Dňa 5.12.2013 sa v telocvični Hotelovej akadémie uskutočnil futsalový turnaj tried. Turnaj otvorila riaditeľka HA J.Andraščíka RNDr. Eva Čajková PhD. Súťažiacim popriala veľa športových úspechov a mohlo sa začať zápolenie o vzácnu trofej a sladkú tortu. Do turnaja sa zapojilo deväť tried a spestrením boli aj 2 družstvá dievčat.
Výsledky turnaja :Modrá skupina :
2.H-1.F 2:0
2.H-1.A 0:1
2.H-4.F 0:1
1.A-1.F 6:0
4.F-1.F 4:0
1.A-4.F 1:1
Červená skupina :
3.C-5.H 0:1         3.C-5.G 3:2
3.C-1.H 5:0         3.C-2.F 2:0
5.H-5.G 1:0         5.H-1.H 3:1
5.H-2.F 3:1         5.G-1.H 5:0
5.G-2.F 2:3         2.F-1.H 0:0
Semifinále : 1.A-3.C 0:0 na pok.kopy 0:2     4.F-5.H 2:0
Finále : 3.C-4.F 0:0 na pok.kopy 2:1
3.C trieda víťaz futsalového turnaja