Naši študenti na veľtrhu
Gaudeamus v Nitre.

Vo štvrtok 15.októbra 2015 sa študenti končiacich ročníkov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka zúčastnili veľtrhu Gaudeamus v Nitre. Celý veľtrh bol venovaný problematike pomaturitného vzdelávania študentov SŠ. Naši žiaci 4.H, 5.H a 5.G triedy na ňom získali zaujímavé informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na VŠ na Slovensku v Čechách i v zahraničí.