Študentky Hotelovej akadémie J.Andraščíka
úspešné v spevácko-prekladateľskej súťaži

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa 23.septembra 2015 v Košiciach konalo finále prekladateľsko-interpretačnej súťaže, ktorého aktérkami boli aj štyri dievčatá z Hotelovej akadémie J. Andraščíka. Z piatich vybraných finalistov z Liptovského Mikuláša, Košíc, Špišskej Novej Vsi a Bardejova obsadili 2. miesto.
V Hotelovej akadémii J. Andraščíka vytvorili súťažný team štyri dievčatá: Lucia Hanišová a Patrícia Holodová (odbor medzinárodné obchodné a informačné služby), Daniela Knapová (odbor manažment regionálneho cestovného ruchu) a Gabriela Bereščáková (odbor výživa a šport). V priebehu mája hľadali anglický text piesne s tematikou životného prostredia, ktorý by nebol pre poslucháčov notorický známy. Po dlhom hľadaní za pomoci angličtinárky PaedDr. Miroslavy Hasarovej text našli a do slovenského jazyka preložili pieseň „Mother nature needs us“.
Dievčatá počas júna nacvičovali spev spolu s hudobníkom a zároveň ich učiteľom anglického jazyka Mgr. Františkom Tkáčom, ktorý upravil hudbu k preloženému textu. V ďalšej fáze prípravy na súťaž sa dievčatá ocitli v ozajstnom profesionálnom nahrávacom štúdiu, kde pieseň naspievali na nahranú hudbu.