1. valné zhromaždenie
študentskej spoločnosti LEVANDER

Študenti študijného odboru obchod a podnikanie v utorok 5.11.2013 zrealizovali ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti LEVANDER. V úvode prebehla prezentácia akcionárov a potom nasledovalo oboznámenie sa akcionárov s programom.
Prezident študentskej spoločnosti LEVANDER Peter Tarasovič predstavil podnikateľský zámer a stanovy spoločnosti, členov dozornej rady a predstavenstva. Na záver prebehla diskusia, v ktorej členovia predstavenstva odpovedali na otázky akcionárov.