Ľudová jedáleň
Zariadenie odbornej praxe, ul. 29. augusta, Bardejov
Tel: 054/472 2819
ponúka tieto služby

Verejné a závodné
stravovanie

 • v čase 11,00 až 13,30 h
 • stravný lístok v cene
  2,70 eura
 • stravovanie za šeky
 • možnosť výberu z 3 jedál
 • stravné lístky prenosné do ďalšieho mesiaca
 • aktuálny jedálny lístok na internete

Organizovanie akcií

 • kapacita jedálne 120-140 miest
 • kaviareň 12 miest, malý salónik 10 miest
 • veľký salónik 35 miest, modrý salónik 8 miest
 • svadby, krstiny, stužkové
 • bankety, routy, plesy
 • kary, recepcie

Príjem objednávok

 • na cukrárske výrobky
 • výrobky studenej kuchyne