Maturitné skúšky
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka
26.-29.5.2014

V týždni od 26.-29.5.2014 sa počas štyroch dní maturitnej skúške podrobili študenti 5.H, 5.G, 4.B, 4.C a 4.F triedy. Žiaci odborov hotelová akadémia (5.H,5.G), manažment regionálneho cestovného ruchu (4.B), čašník (4.C) a kuchár (4.F) predviedli svoje vedomosti v skúškach zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a tiež odborných predmetov. Spolu sa pred maturitné komisie postavilo 108 študentov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka.
Slávnostnú a zároveň pracovnú atmosféru maturitných skúšok našich končiacich ročníkov môžete opäť zažiť pri prezeraní našej fotogalérie z maturitných skúšok.