Spoznávanie a prezentácia gastronomických osobitostí regiónov Bardejov a Gorlice

 
Projekt realizovaný v rámci výzvy na podávanie projektov Programu Iniciatívy Společenstva INTERREG IIIA
Realizovaný v roku 2007
Ciele projektu :
 • výmena odborných skúseností a prezentácia praktických zručností v oblasti gastronómie,
 • získavanie nových poznatkov o kultúrnych a gastronomických zvláštnostiach oboch regiónov,
 • nadväzovanie kontaktov s budúcimi odborníkmi z poľskej strany hranice,
 • organizovanie spoločných gastronomických podujatí spojených s predvádzaním zručností (flambovanie, tranšírovanie, dokončovanie jedál pred zrakom hosťa, miešanie nápojov, dekoratívne vyrezávanie ovocia a zeleniny, príprava a zdobenie cukrárenských výrobkov),
 • vytvorenie predpokladov pre budúcu spoluprácu partnerských škôl pri výmenných študijných pobytoch žiakov
 • lepšie spoznávanie kultúrnych a gastronomických zvláštností svojho aj susedného regiónu,
 • založenie tradície organizovania spoločných gastronomických podujatí pri rôznych príležitostiach s cieľom výmeny skúseností, názorov a nových poznatkov,
 • prezentácia vlastného regiónu, jeho gastronomických a kultúrnych tradícií.
Aktivity projektu :
 1. Príprava a realizácia gastronomických podujatí podľa ročných období a tradícií charakteristických pre oba regióny:
  Májová čaša vína pozri foto
  Letná garden party s vysvedčením pozri foto
  Septembrový koktail pozri foto
  Predvianočný rout
 2. Zostavenie štyroch publikácií s receptármi tradičných slovenských a poľských pokrmov, predovšetkým z regiónov Bardejov a Gorlice s názvom Slovenské a poľské kulinárske tajomstvá.
Cieľové skupiny :
 • žiaci všetkých ročníkov oboch partnerských škôl,
 • učitelia odborných gastronomických predmetov,
 • predstavitelia samosprávy partnerských regiónov,
 • podnikatelia vo sfére gastronómie a hotelierstva,
 • obyvatelia regiónov.