Projekty spolufinancované Ministerstvom školstva SR

 
1.  Studničky
2.  Prežijeme bez vody ?
3.  Zdravý učiteľ, zdravá škola
4.  Jazykové laboratórium
5.  Školská knižnica TERRA LIBRUM