Nepedagogickí zamestnanci

Sekretariát školy
Mgr. Miroslava Klimekovásekretariát školy

 
THP
Ing. Helena Ferkováekonómka
PhDr. Eva Barnovápersonálne a mzdové oddelenie
Mária Gabučováoddelenie účtovníctva
Viera Lenártováoddelenie účtovníctva
Mgr. Marcela Baranováoddelenie účtovníctva

 
Prevádzkoví pracovníci
Štefan Gallsprávca budovy
Jaroslav Petričúdržbár, kurič
Martin Draganúdržbár
Viera Draganováupratovačka
Viera Štecováupratovačka
Renáta Maníkováupratovačka
Bc. Erika Kupcováupratovačka

 
Recepcia
Anna Jurčovápracovníčka recepcie
Terézia Gibežovápracovníčka recepcie
Mária Kisežovápracovníčka recepcie
Helena Matijkovápracovníčka recepcie

 
źudová jedáleň
Bc.Helena Tejováprevádzková pracovníčka jedálne
Emília Piterová-Bučkováprevádzková pracovníčka jedálne
Patrik Gajdoškuchár
Libuša Ruščákovápomocná sila
Marta Hanobikováupratovačka, pomocná sila
Renáta Markováupratovačka, pomocná sila
Hana Sorokaupratovačka, pomocná sila