Olympiáda v anglickom jazyku
15.12.2015

15. decembra 2015 na Hotelovej akadémii sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 13 žiakov v dvoch kategóriách: 2A a 2B. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať test a preukázať svoje zručnosti v ústnom rozprávaní.
A tu sú víťazi jednotlivých kategórií:
Kategória 2A:
1. miesto – Ľudmila Potičná
2. miesto – Lukáš katinger
3. miesto – Simona Kalakajová
Kategória 2B :
1. miesto – Dreveňaková Nikola
2. miesto – Ševcovová Eva
3. miesto – Štefanovová Alexandra