Olympiáda v nemeckom jazyku
16.12.2014

Dňa 16.12.2014 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov 1. až 5. ročníka v dvoch vedomostných úrovniach. Porotu tvorili a odpovede hodnotili Mgr. Mária Mudrová, Mgr. Anna Bačová a Mgr. Magdaléna Regulová. Úlohy pre súťažiacich pozostávali z posluchu textu s porozumením, čítania textu , popisu obrázka a konverzácie na zadanú tému. Po úspešnom priebehu v priateľskej a milej atmosfére sa na stupne víťazov nakoniec postavili títo úspešní jazykoví olympionici:
Kategória 2A:
1. miesto – Vanesa Stašeková
2. miesto – Anna Virgalová
3. miesto – Klaudia vargovčíková

Kategória 2B :
1. miesto – Martina Zakuťanská
2. miesto – Boris Čech
3. miesto – Natália Bebková