Pedagogickí zamestnanci

UčiteliaKonzultačné hodiny
Ing. Renáta Akbariováučiteľka odb.predmetovakbariova@habj.skpon-14,10:15,00
Mgr. Anna Bačováučiteľka NJbacova@habj.skut-14,10:15,10
PhDr. Eva Barnováučiteľka odb.predmetovbarnova@habj.skut-14,10:15,10
Ing. Štefan Bartošučiteľ INFbartos@habj.skut-14,10:15,10
RNDr. Eva Čajková PhD.učiteľka MAT, FYZcajkova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Kvetoslava Čulákováučiteľka SJculakova@habj.skstr-14,10:15,10
MVDr. Lenka Dubivskáučiteľka odb.predmetovdubivska@habj.sk pon-14,10-15,10
PhDr. Alena Duhanováučiteľka SJduhanova@habj.skštv-14,10:15,10
Ing. Zdeňka Dziakováučiteľka odb.predmetovdziakova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Tatiana Džundováučiteľka RJdzundova@habj.skut-14,10:15,10
Ing. Helena Ferkováučiteľka odb.predmetovferkova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Vladimír Gajdošíkučiteľ DEJgajdosik@habj.skut-14,10:15,10
Mgr. Eduard Friedrichučiteľ DEJ, OBNfriedrich@habj.skstr-14,10:15,10
Mgr. Martin Germanučiteľ MAT, INFgerman@habj.skpia-14,10:15,10
Mgr. Antónia Gracováučiteľka odb.predmetovgracova@habj.skut-13,30:14,30
PaedDr. Miroslava Hasarováučiteľka AJhasarova@habj.skut-14,10:15,10
Mgr. Marianna Kačmaríkováučiteľka odb.predmetovkacmarikova@habj.skpon-14,10:15,10
Ing. Dagmar Kriššováučiteľka odb.predmetovkrissova@habj.skut14,10:15,10
RNDr. Jarmila Krumlovskáučiteľka MATkrumlovska@habj.skstr-14,10:15,10
Ing. Anna Mačejováučiteľka odb.predmetovmacejova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Stanislav Marcinučiteľ NaVmarcin@habj.skut-14,10:15,10
Ing. Iveta Michalčinováučiteľka odb.predmetovmichalcinova@habj.skstr-14,10-15,10
Mgr. Ľubica Michalíkováučiteľka SJmichalikova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Dušan Molčanučiteľ TVmolcan@habj.sk pon-14,10-15,10
Mgr. Mária Mudrováučiteľka NJmudrova@habj.skštv-14,10:15,10
Mgr. Martin Počurekučiteľ TSVpocurek@habj.skštv-14,10:15,10
Ing. Gabriela Pochováučiteľka odb.predmetovpochova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Magdaléna Regulováučiteľka NJregulova@habj.skpon-14,10-15,10
Mgr. Adriana Sidorjakováučiteľka odb.predmetovsidorjakova@habj.skstr-14,10:15,10
Ing. Galina Stajochováučiteľka AJstajochova@habj.skstr-14,10:15,10
Ing. Mária Schaderováučiteľka odb.predmetovschaderova@habj.skut-14,10:15,10
Ing. Martina Šimcováučiteľka odb.predmetovsimcova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. Adriana Štrausováučiteľka TVstrausova@habj.skpon-14,10:15,10
Mgr. František Tkáčučiteľ AJ, GEOtkac@habj.skut-14,10:15,10
Mgr. Katarína Tvardzikováučiteľka AJtvardzikova@habj.sk pon-14,10-15,10
MVDr. Katarína Vaľkováučiteľka odb.predmetovvalkova@habj.sk pon-14,10-15,10
Mgr. Martin Želinskýučiteľ TVzelinsky@habj.sk štv-14,10-15,10

 
Majstri odborného výcvikuKonzultačné hodiny
Bc. Mária Klimkovskáhlavná majsterka odborného výcvikuut-14,10:15,10
Bc. Kvetoslava Krausovámajsterka odborného výcvikupon-13,45:14,45
Bc. Danka Magerovámajsterka odborného výcvikuut-14,30:15,30
Bc. Jaroslav Molčanmajster odborného výcvikuut-14,10:15,10
Bc. Magdaléna Počurekovámajsterka odborného výcvikuut-14,10:15,10
Mgr. Emília Porubskámajsterka odborného výcvikuut-14,00:15,00
Bc. Mária Zajacovámajsterka odborného výcvikupia-14,30:15,30