Prednes zahraničnej poézie
1.12.2015

Dňa 1.12.2015 sa na našej škole ako každoročne konala súťaž v prednese poézie v cudzích jazykoch pod názvom „Popoludnie s cudzími jazykmi“. Súťažili žiaci v nemeckom a anglickom jazyku a na spestrenie odzneli aj ukážky v ruskom jazyku. Porota zložená z dvoch pedagógov a jedného žiaka vytvorená osobitne pre NJ a AJ rozhodla nasledovne:
Nemecký jazyk :
  1. Martina Zakuťanská III.G
  2. Beáta Koncová IV.G
  3. Natália Bebková V.G
Anglický jazyk :
  1. Alexandra Štefanovová III.A
  2. Eva Ševcovová III.G
  3. Eva Semanišinová II.A