Rozhovor s MVDr.Vaľkovou
lektorokou kurzu senzorického hodnotenia potravín

Názov kurz senzorického hodnotenia potravín je trochu nezvyčajný a mnohým veľa nehovorí. Čo bolo náplňou tohto kurzu?
Cieľom kurzu bolo poznávanie činností zmyslových orgánov človeka, zoznámenie sa so základnými pojmami senzoriky a v neposlednom rade účastníci kurzu absolvovali niekoľko praktických cvičení.
Kto sa kurzu zúčastnil a ako dlho trval?
Kurzu sa zúčastnili študenti 2.ročníka odboru výživa a šport a celkovo mu venovali 25 hodín v dňoch od 3. - 8.6.2015.
Čo študentov v kurze najviac zaujalo?
Asi najväčší ohlas bol na praktické cvičenia pri zmyslovom hodnotení mliekarenských výrobkov, pekárenských výrobkov a čokolády.
Organizácia a zabezpečenie takéhoto druhu kurzu je určite náročné, ako ste to zvládli?
Veľmi nám pomohla spolupráca s Veterinárnou a potravinovou správou v Bardejove a Štátnym senzorickým laboratóriom v Košiciach.
Čo vaši študenti, okrem vedomostí a zručností, v tomto kurze ešte získali?
Po záverečnom teste študenti získali osvedčenie o absolvovaní kurzu senzorického hodnotenia potravín. Tento certifikát ich zvýhodní na trhu práce, kde sa môžu uplatniť aj ako degustátori, či znalci hodnotenia potravín.
Ďakujem za rozhovor.
Tešilo ma a dovidenia pri ďalšom kurze senzoriky.