Študenti odboru Výživa a šport
kreslili myšlienkové mapy
v materskej škole na Nábrežnej ul.
2.10.2015

Problematika zdravej výživy je v dnešnej spoločnosti často diskutovanou témou. V Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove žiaci študujú v odbore „Výživa a šport“ práve otázky zdravého životného štýlu, potravín, ľudského tela v súvislosti so životom človeka. A práve títo študenti, väčšinou aktívni športovci, sa vybrali za brány školy podeliť sa so svojimi vedomosťami medzi žiakov Materskej školy na Nábrežnej ulici. V spolupráci s OZ Indicium vypracovali projekt „Výživné myšlienkové mapy v materskej škole“, ktorý finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove. Jeho hlavným cieľom bolo získavanie vedomostí o zdravom životnom štýle formou kreslenia myšlienkových máp.
Bolo krásne dopoludnie 2.10.2015. Vyzbrojení výkresmi, pastelkami a plní očakávania sa šestnásti študenti 2. ročníka odboru Výživa a šport a kuchár vybrali medzi deti vyskúšať si úlohu lektorov v oblasti zdravej výživy. Každý stredoškolák dostal do pracovnej skupiny dvoch-troch škôlkárov a mohli začať. Počiatočné obavy sa okamžite rozplynuli a v každej skupinke sa medzi „veľkým a malými“ utvorila vzácna symbióza kreativity a fantázie. Vznikali nádherné rôznofarebné mapy o srdci, o oku, nose, kostiach, či ústach.
Ešte viac fotografií z vydareného stretnutia stredoškolákov s predškolákmi z MŠ na Nábrežnej ulici nájdete tu >>.