Školské vzdelávacie programy

ŠkVP platný od 1.9.2013ŠkVP platný od 1.9.2010ŠkVP platný od 1.9.2008
 2964 2 cukrár 
 6445 2 kuchár 
6445 K kuchár 6445 4 kuchár 6445 4 kuchár
6323 K hotelová akadémia 6323 6 hotelová akadémia 6323 6 hotelová akadémia
6324 M manažment
regionáleho cestovného ruchu
6324 6 manažment
regionáleho cestovného ruchu
6324 6 manažment
regionáleho cestovného ruchu
 6352 6 obchod a podnikanie 6352 6 obchod a podnikanie
 6444 4 čašník, servírka 6444 4 čašník, servírka