Súťaž o najkrajšiu
halloweensku tekvicu

Dňa 28.10.2015 sa uskutočnil 2.ročník súťaže o najkrajšiu halloweensku tekvicu, kde študenti mohli ukázať svoju kreativitu a zručnosti vo vyrezávaní. Tekvice boli pripravené v rámci hodín zážitkového vyučovania, čo je jeden z moderných sposobov výučby cudzích jazykov. Na 1.mieste sa umiestnila tekvica kolektívu IV.F, 2.miesto získali tekvica vyrezané študentkami z III.A a 3.miesto získala dvojica tekvíc od študentov z II.H triedy. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.