Učebné odbory
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

 
Čašník-servírka
Kuchár-kuchárka
Cukrár-cukrárka