Študentom sa otvára svet
v cestovnom ruchu

V Bardejove – 18.9.2013 sa v priestoroch Hotelovej akadémie J. Andraščíka konala prednáška s Prof. Ing. Peter Patúšom, PhD. z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a dvoma zástupcami švajčiarskej školy Swiss School of Tourism and Hospitality v meste Passugg. Zmyslom prednášky bolo podporiť vedomie študentov o význame cestovného ruchu pre ekonomiku každej krajiny i každého človeka a ukázať možnosti študijných a pracovných pobytov v zahraničí, ktoré otvárajú študentom svet v oblasti hotelierstva.
Študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, odboru obchodné a informačné služby v rámci medzinárodného podnikania i odboru hotelová akadémia so záujmom sledovali prezentáciu a komentár v nemeckom jazyku, vypočuli si skúsenosti a zážitky tých, ktorí sa praxe vo Švajčiarsku zúčastnili a zároveň sa uistili v tom, že odbor, v ktorom študujú, má veľkú budúcnosť i z pohľadu rozvoja cestovného ruchu v rámci Európskej únie i mimo nej.