Vedenie školy

RNDr. Eva Čajková PhD.
riaditeľka školy

Ing. Martina Šimcová
zástupkyňa
pre teoretické vyučovanie

Ing. Mária Schaderová
zástupkyňa
pre praktické vyučovanie

Ing. Helena Ferková
ekonómka