V súčasnosti neevidujeme v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka
žiadne voľné pracovné miesta.
V prípade uchádzačov o zamestnanie, ide o predzmluvné vzťahy, ktoré obsahujú osobné údaje a prevádzkovateľ ich môže spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby.

Z toho dôvodu si chceme ako prevádzkovateľ ponechať osobné údaje v informačnom systéme databázy v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti po dobu troch rokov.