Zahraničná odborná prax

     Zahraničná odborná prax má pre študentov Hotelovej akadémie J.Andraščíka veľký význam. Žiaci počas niekoľkých mesiacov objavujú kultúru , gastronómiu a prírodné krásy cudzích krajín. Otvárajú sa im brány pre zdokonaľovanie komunikatívnych, jazykových, ale aj odborných schopností v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách. Schopnosť plynule komunikovať v cudzom jazyku uľahčí absolventom našej školy prístup k pracovným možnostiam na trhu práce v rámci Európskej únie, ako aj v zámorí.

     Každoročne sa 80-90 študentov našej Hotelovej akadémie zúčastní zahraničnej praxe v Spolkovej republike Nemecko v Taliansku a na Cypre, v oblastiach, kde sa rozpráva nemecky a anglicky. Táto prax vo veľkej miere prispieva k profesijnému rozvoju osobnosti, zdokonaleniu sa v cudzom jazyku a predovšetkým aj k prekonaniu bariéry komunikácie v cudzom jazyku. Od šk.roku 2010/11 sme našim študentom umožnili zahraničnú prax aj vo Francúzsku.

Nemecko-Bavorsko Severné Nemecko Taliansko
Grécke ostrovy Cyprus Francúzsko