Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01, Bardejov
Tel/fax: 054/472 2490
e-mail : skola@habj.sk
ponúka
v jedálni Pod Vinbargom 3
Tel: 054/ 488 5127
       

Závodné stravovanie

 • v čase 11,00 až 13,30 h
 • stravný lístok v cene
  2,70 eura
 • možnosť výberu z 2 jedál
 • stravné lístky prenosné do ďalšieho mesiaca
 • aktuálny jedálny lístok na internete

Organizovanie akcií

 • kapacita jedálne 200-230 miest
 • svadby, krstiny, stužkové
 • bankety, routy, plesy
 • recepcie
 • pracovné stretnutia, posedenia

Príjem objednávok

 • na cukrárske výrobky
 • výrobky studenej kuchyne