Galéria našich najúspešnejších žiakov

Martin Kovaľ
Monika Čarnotová
Katarína Chocholáková
Ivana Ildžová
Lenka Hostová
Lukáš Varešinský
Katarína Štefančinová Ingrida Adamišinová Štefan Pillár
Hotelová akadémia J. Andraščíka je škola aktívna. Jej študenti sa zapájajú do rôznych súťaží celoslovenskej, ale i medzinárodnej pôsobnosti. V každom školskom roku vynikol nejeden študent, ktorý výnimočným spôsobom reprezentoval školu. Od školského roku 2005/2006 sme každý rok zviditeľnili a ocenili jednu študentskú osobnosť. Postupne vznikal nápad výnimočné úspechy zaznamenať a uchovať. A tak sme vytvorili galériu študentov, ktorej sme dali meno Naši úspešní. Galéria bola slávnostné odhalená pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku školy 11. 11. 2011.