Štefan Pillár

šk.rok 2013/2014
študent odboru čašník, servírka sa aktívne zapájal do školských akcií. Svojim aktívnym prístupom vynikal na praktickom vyučovaní a zúčastňoval sa na zabezpečení mnohých slávnostných akcií, ako sú: Bardkontakt, bankety, recepcie, routy, svadby, oslavy promócií, narodenín, reprezentačné akcie mesta, rôznych firiem a inštitúcií. Obsluhoval mnohých čestných a vzácnych hostí, ktorí navštívili mesto aj našu školu, napríklad prezidenta republiky pána Ivana Gašparoviča, predsedu PSK Petra Chudíka, primátora mesta Bardejov Borisa Hanuščaka, umelca Petra Dvorského, poslancov PSK a iných. Školu reprezentoval aj v športových (školských, okresných aj krajských) súťažiach v atletike, futbale, volejbale, florbale, v hádzanej a v bedmintone.
 
Späť na galéria našich najlepších.