Študijné odbory
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

 
Hotelová akadémia
Manažment regionálneho cestovného ruchu
Čašník-servírka
Kuchár-kuchárka
Výživa a šport
Obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy