Projekty spolufinancované európskymi spoločenstvami

 
1. Informačné a komunikačné technológie v práci pedagógov
2. Spoznávanie a prezentácia gastronomických osobitostí regiónov Bardejov a Gorlice
3. Stavebné úpravy a rekonštrukcia HA J. Andraščíka Bardejov
4. Catering and Hospitality Mobility Across Europe - MALTA 2014
5. Inovácia školských vzdelávacích programov HA Jána Andraščíka v Bardejove